Med den här funktionen kan värden och samvärden i ett Webex-möte:

  • Tysta alla deltagare: alla deltagare tystas förutom värden och deltagaren som delar för närvarande.

  • Slå på ljudet för alla deltagares mikrofoner: alla deltagare kan slå på sitt eget ljud.

Två växlar är tillgängliga när du väljer ikonen ...:
  • Tysta deltagare när de ansluter: du kan välja att stänga av ljudet för deltagare som ansluter till mötet eller inte.

  • Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud: du kan tillåta eller förhindra att deltagare slår på sitt eget ljud.

Begär att deltagare slår på sitt ljud

När en deltagare har ljudet avstängt kan värden och samvärden begära att deltagaren slår på sitt eget ljud direkt från deltagarlistan. Knacka på deltagarens namn och välj Begär ljud på. Deltagaren får ett meddelande med en uppmaning att slå på ljudet.

Begränsningar

I Webex-möten och möten i personliga rum kan bara värden och samvärden stänga av ljudet för alla deltagare. Alla funktioner som anges ovan är tillgängliga.

På möten i Webex-utrymmen kan alla stänga av alla deltagares ljud. De andra funktionerna ovan (stäng av ljud för alla, ljud av vid anslutning, be deltagarna att slå på sitt ljud och tillåta att deltagarna slår på sitt eget ljud) är dock inte tillgängliga.

Deltagare som ansluter från plattformar, enheter eller versioner av Webex Meeting-appen som saknar stöd för alternativet Tillåt/förhindra att deltagare slår på sitt eget ljud kan fortfarande slå på sitt eget ljud sjäva. En deltagare som ansluter från en Android-enhet visas till exempel som Tyst, men kan slå på sitt eget ljud.

Tysta alla stänger inte av ljudet för den deltagare som delar för tillfället.

1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.2

Knacka på Tysta alla. Alla deltagare har nu ljudet avstängt förutom deltagaren som delar för närvarande. Som standard när inställningen Tysta deltagare när de ansluter är : deltagare som ansluter till mötet tystas.

  • När du stänger av alternativet Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud tystas deltagarna och de kan inte slå sitt eget ljud.

  • När du aktiverar alternativet Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud tystas deltagarna, men de kan slå på ljudet för sig själva.
 

När du knackar på Slå på ljud för alla stängs Tysta deltagare när de ansluter av och Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud aktiveras. Deltagare som ansluter till mötet tystas inte och deltagare i mötet kan nu slå på ljudet själva.1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.2

Knacka på Tysta alla. Alla deltagare har nu ljudet avstängt förutom deltagaren som delar för närvarande. Som standard när inställningen Tysta deltagare när de ansluter är : deltagare som ansluter till mötet tystas.

  • När du stänger av alternativet Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud tystas deltagarna och de kan inte slå sitt eget ljud.

  • När du aktiverar alternativet Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud tystas deltagarna, men de kan slå på ljudet för sig själva.
 

När du knackar på Slå på ljud för alla stängs Tysta deltagare när de ansluter av och Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud aktiveras. Deltagare som ansluter till mötet tystas inte och deltagare i mötet kan nu slå på ljudet själva.1

Gå till deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.2

Välj Tysta alla. Alla deltagare har nu ljudet avstängt förutom deltagaren som delar för närvarande. Som standard när inställningen Tysta deltagare när de ansluter är : deltagare som ansluter till mötet tystas.

  • När du stänger av alternativet Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud tystas deltagarna och de kan inte slå sitt eget ljud.

  • När du aktiverar alternativet Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud tystas deltagarna, men de kan slå på ljudet för sig själva.
 

När du väljer Slå på ljud för alla stängs Tysta deltagare när de ansluter av och Tillåt att deltagare slår på sitt eget ljud aktiveras. Deltagare som ansluter till mötet tystas inte och deltagare i mötet kan nu slå på ljudet själva.