Są dwa sposoby nagrywania spotkań i zdarzeń. Typ konta użytkownika i konfiguracja witryny Webex określają, jakiej metody nagrywania można użyć.

Nagrywanie spotkań w chmurze

Bezpłatny abonament Webex — niedostępne

Abonamenty Webex Starter, Plus i Business — dostępne

Abonamenty Enterprise — konfigurowane przez administratora witryny Webex.

Nagrywanie spotkań na komputerze użytkownika

Abonamenty Webex Free, Starter, Plus i Business — dostępne

Abonamenty Enterprise — konfigurowane przez administratora witryny Webex.

Aby uzyskać informacje na temat nagrywania sesji Webex Training, zobacz Nagrywanie sesji Webex Training.

Najczęściej zadawane pytania

  • Nie możesz być prowadzącym ani alternatywnym prowadzącym spotkania. Po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie poproś prowadzącego o nagrywanie.

  • W Twojej witrynie może być zbyt mało miejsca na nagrywanie. Pobierz lub usuń nagrania, aby zwolnić miejsce.

  • Nagrywanie może być wyłączone. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

  • W przypadku bezpłatnych użytkowników nagrywanie jest obecnie dostępne tylko w aplikacji klasycznej. Jeśli rozpoczniesz spotkanie w aplikacji internetowej za pomocą Chromebooka, nagrywanie będzie niemożliwe.

Nagrania w chmurze zapisujemy w formacie MP4.

W zależności od wersji witryny i ustawień możesz zapisać nagranie na swoim komputerze w formacie MP4 lub w formacie WRF (Webex Recording Format). Jeśli nagrywasz w formacie MP4, panele, takie jak panel Czat i panel Uczestnicy, oraz wszelkie pliki, które udostępniasz za pomocą opcji Udostępnij plik, nie są uwzględniane w nagraniu.

Webex przechowuje wszystkie nagrane spotkania lokalnie na Twoim komputerze lub w Twojej witrynie Webex. Możesz uzyskać dostęp do swoich nagrań oraz udostępnić je lub pobrać ze swojej witryny Webex.

Jeśli zaproszono Cię na spotkanie w roli uczestnika lub alternatywnego prowadzącego, skontaktuj się z prowadzącym spotkanie, aby uzyskać nagranie.

W zależności od rozmiaru pliku i przepustowości, odebranie nagrania może potrwać do 24 godzin. Ze względu na chorobę COVID-19 na całym świecie obserwujemy bezprecedensowy wzrost zapotrzebowania na pracę zdalną, dlatego otrzymanie nagrania może zająć więcej czasu niż zwykle.

W przypadku spotkań lub zdarzeń, które trwają wiele godzin, dobrym pomysłem jest wykonanie wielu nagrań w celu lepszego zarządzania rozmiarem pliku i łatwiejszego przeglądania.

Gdy nagranie będzie gotowe, wyślemy Ci wiadomość e-mail z nagraniem i wszystkimi szczegółami potrzebnymi do odtworzenia i udostępnienia go innym.

Nagrania spotkań i zdarzeń Webex są przechowywane w chmurze w formacie MP4 i odtwarzane na większości komputerów bez konieczności instalowania nowego oprogramowania.

Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu lub zdarzeniu może poprosić prowadzącego, aby udostępnił łącze do nagrania oraz hasło.

Jeśli jesteś prowadzącym, możesz odtwarzać nagranie lub pobrać je ze swojej witryny Webex.

Na komputerze z systemem Windows możesz przekonwertować nagranie w formacie ARF (Advanced Recording Format) do formatu Windows Media Video (.WMV) lub MPEG-4 (.MP4).

Możesz też przekonwertować nagranie w formacie .WRF (Webex Recording Format) do formatu .WMV, a następnie użyć narzędzi innej firmy, aby przekonwertować je do formatu .MP4.


Nie można konwertować nagrań na komputerze Mac.

Administratorzy mogą włączyć funkcję automatycznej transkrypcji audio dla wszystkich nagrań spotkań w formacie MP4. Mogą włączyć tę funkcję dla wszystkich użytkowników lub określonych użytkowników, bądź pozwolić użytkownikom na samodzielne włączenie tej funkcji. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Transkrypcje nagrań.


Transkrypcje nagrań nie są obecnie dostępne w bezpłatnym abonamencie Webex.