Z twojej stronywebex:

Wybierz pozycję Pobierz > Informacje o wersji .

  • Wersja strony reprezentuje to, co widzisz na stronach internetowych witryny Webex.

  • Wersja aplikacji klasycznej reprezentuje to, co widzisz na spotkaniach.

  • Klienci, którzy zdecydują się pozostać zablokowani w określonej wersji aplikacji klasycznej, nadal będą widzieć zmiany na swoich stronach witryn sieci Webex po wydaniu aktualizacji produktu.

Wyświetlane są informacje o wersji Webex.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training

Webex Support

Podczas spotkania, sesji lub wydarzenia:

Wybierz opcję Pomoc > Informacje o spotkaniach Cisco Webex .


Informacje o wersji nie są dostępne podczas sesji pomocy technicznej Webex.

Wersja (lub wersja klienta) jest taka sama jak wersja aplikacji klasycznej i reprezentuje to, co widzisz na spotkaniach.

Zostanie wyświetlona informacja o wersji.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training