Udostępnianie wideo w usłudze Webex Meeting


Ten artykuł dotyczy witryn w wersji WBS40.6.x i starszych. Jeśli masz nowszą wersję Webex, tutaj dowiesz się, jak udostępniać treści filmów i wideo.

Optymalizacja pod kątem obrazu ruchomego i wideo wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings. Funkcja ta wymaga również, aby ustawienia witryny umożliwiały dołączanie do spotkań z systemów wideo. Jeśli menu optymalizacji nie jest wyświetlane, skontaktuj się z administratorem systemu.

1

Wybierz opcję Udostępnij treśćUdostępnij treść i wybierz Zoptymalizuj pod kątem tekstu i obrazów lub Zoptymalizuj pod kątem ruchu i wideo.

Lista rozwijana Zoptymalizuj pod kątem tekstu i obrazów.

 

Jeśli udostępniasz ekran lub aplikację w celu odtwarzania wideo lub animacji, wybierz opcję Zoptymalizuj pod kątem ruchu i wideo. Odtwarzanie wideo będzie płynniejsze ze względu na większą liczbę klatek na sekundę. Jeśli nie zoptymalizujesz pod kątem ruchu i wideo, aplikacja Webex zoptymalizuje treści pod kątem tekstu i obrazów.

2

Jeśli wybrano opcję Zoptymalizuj pod kątem ruchu i wideo, a treść zawiera dźwięk, zaznacz pole wyboru Udostępnij dźwięk z komputera.

Pole wyboru Udostępnij dźwięk z komputera

Zalecamy tę opcję, jeśli udostępniasz obraz lub animację zawierającą dźwięk. Wszyscy mogą słyszeć dźwięk udostępniany przez Ciebie podczas konferencji audio w programie Webex, niezależnie od tego, czy łączy się z telefonu, przez sieć VoIP, czy z systemu wideo.


 

Dźwięk stereo jest odtwarzany jako mono.

Użytkownicy komputerów Mac: Podczas udostępniania dźwięku z komputera po raz pierwszy program Webex wyświetli monit o zainstalowanie sterowników audio.

Komunikat Zainstaluj sterowniki audio.

Kliknij opcję Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub kliknij opcję Anuluj.

3

Wybierz zawartość, którą chcesz udostępnić.


Podczas udostępniania treści można zmieniać ustawienie optymalizacji. U góry ekranu kliknij przycisk Udostępnij, a następnie kliknij opcję Udostępnij treść.

Udostępnij treść

Urządzenie wideo systemu Cisco Webex podłączone za pomocą kabla HDMI potrafi automatycznie wykrywać treści o dużej zawartości ruchu i dostosowywać się do nich.

Opcje optymalizacji są dostępne tylko w przeglądarce Chrome.

1

Wybierz opcję Udostępnij treśćUdostępnij treść, a następnie kliknij pozycję Zoptymalizuj pod kątem tekstu i obrazów lub Zoptymalizuj pod kątem ruchu i wideo.

2

Wybierz opcję Ekran.

3

Jeśli wybrano opcję Zoptymalizuj pod kątem ruchu i wideo, a treść zawiera dźwięk, zaznacz pole wyboru Udostępnij dźwięk z komputera.

Pole wyboru Udostępnij dźwięk z komputera pojawia się tylko po wybraniu opcji udostępniania Cały ekran lub Karta przeglądarki Chrome. Zalecamy tę opcję, jeśli udostępniasz obraz lub animację zawierającą dźwięk. Wszyscy mogą słyszeć dźwięk udostępniany przez Ciebie podczas konferencji audio w programie Webex, niezależnie od tego, czy łączy się z telefonu, przez sieć VoIP, czy z systemu wideo.


 

Dźwięk stereo jest odtwarzany jako mono.

Użytkownicy komputerów Mac: Podczas udostępniania dźwięku z komputera po raz pierwszy program Webex wyświetli monit o zainstalowanie sterowników audio.

Komunikat Zainstaluj sterowniki audio.

Kliknij opcję Instaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub kliknij opcję Anuluj.

4

Zaznacz treść, którą chcesz udostępnić, i kliknij przycisk Udostępnij.