Planowanie i rozpoczynanie spotkań Cisco Webex Meetings oraz dołączanie do nich w Microsoft Teams

Aplikacja Cisco Webex Meetings może Ci pomóc w zaproszeniu osób na spotkanie Webex tak, aby mogli do niego dołączyć w łatwy sposób. Wystarczy ustawić adres URL witryny Webex, której zespół ma używać do organizowania spotkań. Aby korzystać z tej aplikacji, musisz mieć konto prowadzącego w tej witrynie Webex. Jeśli w pokoju osobistym włączono obsługę konta Webex, możesz użyć aplikacji, aby udostępnić łącze do spotkania w swoim pokoju osobistym.

Za pomocą poleceń aplikacji Cisco Webex Meetings na kanale Microsoft Teams można udostępniać łącza do zaplanowanych spotkań Webex i spotkań w pokoju osobistym Webex.

Za pomocą karty Webex można wyświetlić listę nadchodzących spotkań oraz rozpocząć, zaplanować lub dołączyć do zaplanowanych spotkań Webex i spotkań w pokoju osobistym Webex.


Aplikacja Cisco Webex Meetings dla Microsoft Teams nie obsługuje kont w witrynach meeting.webex.com, meetingsln.webex.com i Cisco Webex Meetings Server.

Aplikacja Cisco Webex Meetings dla Microsoft Teams nie obsługuje lokalnych ani hybrydowych skrzynek pocztowych Microsoft Exchange. Wszystkie skrzynki pocztowe muszą znajdować się w chmurze.

Zobacz następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji aplikacji Webex Meetings z Microsoft Teams:

Co nowego w aplikacji Cisco Webex Meetings dla Microsoft Teams

Instalowanie i konfigurowanie Cisco Webex Meetings dla Microsoft Teams

Planowanie i rozpoczynanie spotkań Cisco Webex Meetings oraz dołączanie do nich w Microsoft Teams

Kontakt z pomocą techniczną różni się w zależności od witryny Cisco Webex i usługodawcy. Jeśli usługę Webex zakupiono za pośrednictwem partnera lub sprzedawcy, skontaktuj się z ich działem pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc. Zapoznaj się z następującym artykułem, aby dowiedzieć się, jak się skontaktować z pomocą techniczną: https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX162

Jeśli chcesz przekazać opinię na temat Cisco Webex Meetings dla Microsoft Teams, wykonaj jedną z następujących czynności: