naciśnij Gość się i wtedy Wyloguj się.

Jeśli widzisz Zaloguj się klawisz programowy, wiesz, że zostałeś wylogowany.