1

Przejdź do zdjęcia profilowego i wybierz pozycję Ustawienia > urządzenia .

2

W obszarze Moje urządzenie kliknij pozycjęGeneruj kod aktywacyjny.

3

Skopiuj kod aktywacyjny i kliknij przycisk OK.

4

Wprowadź kod do urządzenia po wyświetleniu monitu.

1

Przejdź do zdjęcia profilowego i wybierz pozycję Preferencje >urządzenia.

2

W obszarze Moje urządzenie kliknij pozycjęGeneruj kod aktywacyjny.

3

Skopiuj kod aktywacyjny i kliknij przycisk OK.

4

Wprowadź kod do urządzenia po wyświetleniu monitu.

1

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, a następnie przejdź do pozycji Ustawienia > urządzenia .

2

W obszarze Moje urządzenie naciśnij pozycjęGeneruj kod aktywacyjny.

3

Wprowadź kod do urządzenia po wyświetleniu monitu.