Gdy urządzenie działa w trybie osobistym, można:

Możesz otrzymać kod aktywacyjny bez konieczności bycia administratorem bezpośrednio w aplikacji Webex. Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego w aplikacji Webex i wybierz Urządzenia . Wygeneruj kod aktywacyjny, aby po raz pierwszy skonfigurować urządzenie lub zarejestrować je ponownie.


  • Jeśli użytkownik ma nowe urządzenie lub je zarejestrowało w innej usłudze, musi być na nim zainstalowany program w wersji CE9.0.1 lub nowszy.

  • Użytkownicy posiadający licencję profesjonalną Webex Calling mogą używać swojego urządzenia osobistego do wykonywania (lub odbierania) połączeń zewnętrznych przy użyciu numeru telefonu lub korzystania z połączeń za pośrednictwem numeru wewnętrznego z urządzenia.

  • Twoje spotkania osobiste są wyświetlane na urządzeniu 5 minut przed ich rozpoczęciem. Na urządzeniu w trybie osobistym nie ma aplikacji Kalendarz umożliwiającej przeglądanie i rezerwowanie spotkań. Można ukryć szczegóły spotkania , dzięki czemu tytuły spotkań nie będą widoczne na urządzeniu.

1

Jeśli urządzenie zostało wcześniej zarejestrowane w programie Cisco Webex lub w innej usłudze, najpierw zresetuje urządzenie fabrycznie.

Przesuń palcem w prawo na ekranie głównym i przejdź do Ustawienia urządzenia . Wybierz opcję Reset fabryczny i otwierdź, czy chcesz zresetować urządzenie.

2

W aplikacji Webex przejdź do menu ustawień i utwórz nowe urządzenie, wybierając Urządzenia i Wygeneruj kod aktywacyjny . Kod aktywacyjny jest również wysyłany za pomocą wiadomości e-mail.

3

Przejdź do Kreatora instalacji znajdującego się na urządzeniu. Gdy dojdziesz do Wybierz usługę połączenia wybierz Cisco Webex i wpisz utworzony kod aktywacyjny.

Zakończ kroki kreatora, a urządzenie jest gotowe do użycia.

4

Po konfiguracji możesz zobaczyć swoje urządzenie w aplikacji Webex, w menu ustawień w sekcji Urządzenia . Na tej stronie można również zmienić nazwę urządzenia i dezaktywować je.

Aby zmienić nazwę urządzenia, wybierz Ikonę i Edytuj nazwę . Użyj nazwy opisowej, która ułatwia rozpoznanie urządzenia, na przykład Biuro domowe Lisy.