1

Tryck på profilbildoch gå sedan till Inställningar > Enheter .

2

Under Min enhetknackar du på Generera aktiveringskod.

3

Ange koden i din enhet när du uppmanas att göra det.