Inštalácia alebo odinštalovanie programu Webex Document Loader (WDL)

Webex Document Loader je základným nástrojom na zdieľanie dokumentov a vzdialenú tlač v prostredí Webex. Táto príručka vás prevedie manuálnou inštaláciou alebo odinštalovaním súboru zip WDL.

ODPOVEĎ

Stiahnuť ▼ súbor tu: WDLInstall.zip
 
INŠTALÁCIA

  1. Otvorte súbor WDLInstall.zip a extrahujte celý obsah na dočasné miesto.
  2. Prejdite do určeného dočasného umiestnenia a spustite súbor WDLInstall.msi, čím spustíte inštaláciu.
  3. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu programu Webex Document Loader.
ODINŠTALOVAŤ
  1. Otvorte súbor WDLInstall.zip a extrahujte celý obsah na dočasné miesto.
  2. Prejdite na zadané dočasné umiestnenie a spustite súbor WDLInstall.msi, aby ste mohli začať odstraňovať.
Poznámka: Rovnaký súbor, WDLInstall.msi, možno použiť na inštaláciu a odinštalovanie aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, rovnaký súbor umožní jej odstránenie.
  1. Kliknite Ďalšie > Odstrániť a potom kliknite Ďalšie.
  2. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu programu Webex Document Loader.

Bol tento článok užitočný?