Môžete zavolať niekomu zo zoznamu obľúbených položiek, posledných alebo adresára . Ich číslo môžete zadať aj do poľa Hľadať alebo Vytočiť .


Vyhľadávanie v adresári vráti maximálne 100 položiek.

1

Klepnite na Zavolať Na domovskej obrazovke.

2

Ťuknite na položku Obľúbené, Posledné alebo Adresár.

3

Vyberte kontakt a ťuknite na tlačidlo Zavolať .

1

Klepnite na Zavolať Na domovskej obrazovke.

2

Ťuknite na položku Posledné a výberom položky v zozname otvorte kartu kontaktu.

3

Klepnite na Viac A potom na položku Upraviť a vytočiť. Otvorí sa mäkká klávesnica a môžete vykonávať zmeny.

4

Po dokončení úprav uskutočnite hovor klepnutím na tlačidlo Zavolať na klávesnici.

1

Klepnite na Zavolať Na domovskej obrazovke.

2

Začnite písať meno, číslo alebo videoadresu kontaktu do vyhľadávacieho poľa. Môžete tiež zadať videoadresu, ktorou sa chcete pripojiť k naplánovanej schôdzi alebo ju začať.

Vytočte videoadresu v jednom z nasledujúcich formátov:
  • <meeting_number>@webex.com pre naplánovanú Webex schôdzu

  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com na okamžitú alebo naplánovanú schôdzu Webex osobnej miestnosti

  • IP adresu na okamžitú alebo naplánovanú schôdzu Webex osobnej miestnosti alebo naplánovanú Webex schôdzu. Po zobrazení výzvy zadajte číslo schôdze.

3

Ťuknutím na šípku a následným ťuknutím na položku Zavolať uskutočnite hovor.

4

Ak sa zobrazí výzva, zadajte číselné heslo schôdze. Číselné heslo schôdze potrebujete iba pre naplánované Webex schôdze, nie Webex osobné schôdze. Ak ste hostiteľom, na začatie schôdze môže byť potrebné zadať kľúč hostiteľa alebo PIN hostiteľa, za ktorým nasleduje znak mriežky #.

Ak je Webex Calling vo vašom zariadení povolená, budete môcť volať na mobilné telefóny a pevné linky. V takom prípade uvidíte telefónne čísla kontaktov, ktoré sú k dispozícii na výber a vytočenie vášho adresára, vrátane obľúbených a nedávnych položiek.

Ak sa rozhodnete niekomu zavolať na jeho telefónne číslo, počas hovoru budete mať prístup k niektorým ďalším tlačidlám, ktoré vám umožnia:

  • Podržte hovor a pokračujte v ňom

  • hovor prepojíte,

  • Pridanie účastníkov na vytvorenie konferenčného hovoru

  • Odosielanie a prijímanie hlasovej schránky

Ďalšie informácie nájdete v Webex Calling v centre pomoci.