Vygenerujte aktivačný kód pre zariadenie

Predtým ako začneš

Iba špecifické roly majú povolenie na generovanie aktivačných kódov. Ďalšie informácie nájdete v časti Priraďte roly účtov organizácie v Control Hub.

Ak generujete aktivačný kód pre analógový telefónny adaptér (ATA), pred aktiváciou zariadenia musíte nakonfigurovať všetky sieťové nastavenia.

Po aktivácii zariadenia nebudete mať prístup k týmto sieťovým nastaveniam ani ich nebudete môcť zmeniť. Tu je niekoľko príkladov dostupných nastavení siete: VLAN, IP adresa a maska podsiete.

1

Prihláste sa do https://admin.webex.coma prejdite na Pracovné priestory alebo Používatelia.

2

Vyberte používateľa alebo pracovný priestor, pre ktorý chcete vygenerovať aktivačný kód.

3

Vyberte Pridať zariadenie.

Zobrazí sa vám QR kód a 16-miestny aktivačný kód. Platnosť aktivačného kódu vyprší po 7 dňoch.

4

Zadajte aktivačný kód alebo naskenujte QR kód na zariadení. Aktivačný kód môžete poslať aj e-mailom používateľovi priradenému k zariadeniu alebo inej osobe vo vašej organizácii, aby mohli zariadenie aktivovať.