Generera en aktiveringskod för en enhet

Innan du börjar

Endast specifika roller har behörighet att generera aktiveringskoder. Mer information finns i Tilldela organisationskontoroller i Control Hub .

Om du genererar en aktiveringskod för en analog telefonadapter (ATA) måste du konfigurera alla nätverksinställningar innan du aktiverar enheten.

När du har aktiverat enheten kan du inte komma åt eller ändra dessa nätverksinställningar. Här följer några exempel på tillgängliga nätverksinställningar: VLAN, IP-adress och nätmask.

1

Logga in påhttps://admin.webex.com och gå till Arbetsytor eller Användare .

2

Välj den användare eller arbetsyta som du vill generera en aktiveringskod för.

3

Välj Lägg till enhet .

Du kommer att presenteras med en QR-kod och en 16-siffrig aktiveringskod. Aktiveringskoden upphör att gälla efter 7 dagar.

4

Ange aktiveringskoden eller skanna QR-kod på enheten. Du kan även skicka aktiveringskoden via e-post till användaren som har tilldelats enheten eller till en annan person i organisationen så att de kan aktivera enheten.