Ta funkcija omogoča gostitelju in sogostitelju Webex srečanja, da:

  • Izklopi zvok vseh: vsi udeleženci so izklopljeni, razen gostitelja in udeleženca, ki trenutno delita vsebino.

  • Vklopite vse: vsi udeleženci se lahko vklopijo.

Na voljo sta dve preklopni stikali, če izberete Več Gumb:
  • Izklopi zvok vseh ob vnosu: izberete lahko, ali naj bodo udeleženci, ki se pridružijo srečanju, izklopljeni ali ne.

  • Dovolite vklop sebe: udeležencem lahko dovolite ali preprečite, da se vklopijo.

Zahtevanje vklopa zvoka za udeležence

Ko je udeleženec izklopljen, lahko gostitelj in sogostitelj zahtevata, da vklopi zvok neposredno s seznama udeležencev. Dotaknite se imena udeleženca in izberite Zahteva za vklop zvoka. Udeleženec prejme obvestilo, v katerem ga prosi za vklop zvoka.

Omejitve

V Webex sestankih ali osebnih sestankih v sobi lahko izklopita zvok vseh udeležencev le gostitelj in sogostitelj. Na voljo sovse zgoraj navedene funkcije.

V Webex vesoljskih srečanjih lahko vsi izklopijo zvok vseh udeležencev. Vendar pa druge zgoraj navedene funkcije (vklop zvoka vseh, izklop zvoka ob vstopu, zahtevanje od udeležencev, da vklopijo zvok, in omogočanje udeležencem, da se vklopijo zvok) niso na voljo.

Udeleženci, ki se pridružujejo prek platform, naprav ali različice programov Webex srečanja, ki ne podpirajo možnosti Dovoli/prepreči udeležencem, da se vklopijo, se lahko še vedno vklopijo. Primer: udeleženec, ki se pridruži iz naprave Android, je videti kot utišan, vendar lahko vklopi zvok.

Izklopi vse zvok udeleženca, ki trenutno uporablja vsebino, ne izklopi zvoka.

1

Med klicem ali srečanjem tapnite gumb Udeleženci v kontrolnikih za klice v napravi ali krmilniku na dotik.

2

Dotaknite se Izklopi zvok vseh. Vsi udeleženci so zdaj izklopljeni, razen udeleženca, ki je trenutno v skupni rabi. Dotaknite se možnosti Vklopi zvok , ko želite, da se vsi znova slišijo.

Dotaknite se ikone menija za več možnosti Gumb za dostop do teh povezanih možnosti:
  • Ko izklopite zvok vseh, se stikalo »Izklopi vse ob vstopu « samodejno vklopi in udeleženci, ki se pridružijo srečanju, so utišani.

  • Ko izklopite preklopno stikalo Dovoli vklop zvoka, so udeleženci utišani in se ne morejo vklopiti.

  • Ko vklopite stikalo Dovoli vklop samovklopa, so udeleženci utišani, vendar se lahko vklopijo.

  • Ko tapnete »Mute All«, se izklopi zvok vseh ob vstopu in vklopi se možnost Dovoli vklop samodejnegavklopa. Udeleženci, ki pridejo v srečanje, niso izklopljeni, udeleženci srečanja pa se lahko zdaj vklopijo.

1

Med klicem ali srečanjem se pomaknite na seznam udeležencev na začetnem zaslonu naprave ali krmilnika na dotik.2

Dotaknite se Izklopi zvok vseh. Vsi udeleženci so zdaj izklopljeni, razen udeleženca, ki je trenutno v skupni rabi. Privzeto se vklopi preklop na izklop zvoka udeležencev ob vstopu: udeleženci, ki se pridružijo srečanju, so izklopljeni.

  • Ko izklopite preklopno stikalo Dovoli udeležencem, da vklopijo zvok, so udeleženci izklopljeni in se ne morejo vklopiti.

  • Ko vklopite preklopno stikalo Dovoli udeležencem, da se vklopijo, so udeleženci utišani, vendar se lahko vklopijo.
 

Ko tapnete »Mute All«, se izklopi zvok udeležencev ob vstopu in vklopi se možnost Dovoli udeležencem, da sevklopijo. Udeleženci, ki pridejo v srečanje, niso utišani, udeleženci srečanja pa se lahko zdaj vklopijo.