1

Idite na sliku profila i izaberite stavku Postavke > uređajima.

2

Automatski proveri korišćenje ultrazvuka i poveži se sa najbližim uređajem:

Automatski se povezujete sa najbližim uređajem u prostoriji.

1

Idite na sliku profila i izaberite stavku Željene postavke > uređajima

2

Automatski koristite ultrazvuk i povežite se sa najbližim uređajem.

Automatski se povezujete sa najbližim uređajem u prostoriji.

Dodirnite sliku profila > uređajima , a zatim se prebacite na opciju Korišćenje ultrazvuka i automatsko povezivanje .

Automatski se povezujete sa najbližim uređajem u prostoriji.