Datoteka Webex Desk Camera dizajnirana da funkcioniše van okvira sa podrazumevanim postavkama. Postavke pomoću aplikacije "Webex Desk Camera" možete prilagoditi tako da ispunjavaju zahteve za mrežnu ili video sliku.

Pre nego što počneš

Aplikacija Webex Desk Camera podržava Windows i Mac OS. Uverite se da računar ispunjava ili premašuje minimalne zahteve. Za sistemske zahteve pogledajte sistemske zahteve Webex Desk Camera App.

1

Preuzmite instalator aplikacije za operativni sistem računara. Uradite neku od sledećih radnji:

  • Idite na Cisco Accessory Hub i preuzmite instalacionu datoteku iz aplikacija za pribor.

    hvatanje ekrana za Cisco Accessory Hub matičnu stranicu ekrana

    Izaberite verziju kompatibilnu sa operativnim sistemom za preuzimanje.

    hvatanje ekrana za izbor verzije operativnog sistema

  • Idite na Cisco Software Download i preuzmite najnoviju verziju koja je kompatibilna sa vašim operativnim sistemom. Prijavljivanje je obavezno za preuzimanje.
2

Dvaput kliknite na izvršnu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

3

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.