Kao lokalni administrativni korisnik za Webex, možete da kreirate prilagođene proširenja korisničkog interfejsa (korisničkog interfejsa) koja se pojavljuju na interfejsu osetljivom na dodir. Programirani su pomoću makroa i xAPI.

Proširenja za UI mogu biti programirana za izvršavanje mnogih zadataka, kao što su:

  • Prikupite podatke od Webservera i prikažite ih u korisničkom interfejsu.

  • Obezbedite prilagođeni interfejs za izveštavanje o problemima na korisničkom interfejsu.

  • Dodajte tablu za kontrolu perifernih uređaja u prostoriji.

  • Kreirajte prečice za pokretanje Veb aplikacija.

  • Proširite korisnički interfejs tako da sadrži video izvore koji su povezani spoljnim prekidačem za video zapise.

Uređivač proširenja za Uređivač proširenja za II) možete koristiti za kreiranje i aktiviranje prilagođenih panela. Uređivač je dostupan na lokalnom Veb interfejsu uređaja.

Potreban vam je lokalni administratorski korisnik na uređaju da biste kreirali proširenja korisničkog interfejsa zajedno sa makroima i xAPI. Administratorski korisnik takođe obezbeđuje pristup lokalnom Veb interfejsu.

Više informacija o kreiranju lokalnih korisnika potražite u članku Lokalna administracija korisnika.

Pokretanje uređivača proširenja UI

1

Otvorite lokalni Veb interfejs za uređaj.

Iz prikaza klijenta u https:/​/​admin.webex.com stranici "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste. Idite na podršku i izaberite stavku Web portal.

Ako ste podesili admina, integratora ili RoomControl korisnika za uređaj, lokalnom Veb interfejsu možete direktno pristupiti tako što ćete otvoriti Veb pregledač i otkucati https://<endpoint ip ili ime glavnog računarskog sistema>.

Više informacija o pristupu lokalnom Veb interfejsu potražite u članku Više opcija za postavke.

2

Na kartici Prilagođavanje izaberite uređivač proširenja za UI.

Za detalje o kreiranju prilagođenih proširenja za UI pogledajte ovde vodič za prilagođavanje. Odaberite najnoviju verziju.