Kada je ova postavka konfigurisana, ekran uređaja treperi crveno i sivo kada je neko pozove.

1

Iz prikaza klijenta u https:/​/​admin.webex.com stranici "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste. Idite na podršku i izaberite stavku Web portal.

Ako ste podesili administratorskog korisnika za uređaj, možete direktno pristupiti naprednim postavkama tako što ćete otvoriti Veb pregledač i otkucati https://<endpoint ip ili ime glavnog računarskog sistema>.

2

Na uređajima lokalnog Veb interfejsa idite na podešavanja > korisnički interfejs > obaveštenje o dolaznom pozivu za pristupačnost. Izaberite AmplifiedVisuals.