När den här inställningen är konfigurerad blinkar enhetsskärmen rött och grått när någon ringer det.

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com går du till sidan Enheter och väljer din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal .

Om du har ställt in en administratörsanvändare för enheten kan du komma åt avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

På enheternas lokala webbgränssnitt går du till Inställningar > användargränssnittet för > Meddelande om inkommande åtkomstsamtal. Välj AmplifiedVisuals .