Webex aplikacija | integriše vaš nalog u kutiji

Webex aplikacija | integriše vaš nalog u kutiji

Kada povežete Box nalog sa Webex Aplikacijom, možete da delite, prikazujete i ko-uređujete datoteke direktno u prostoru.

1. dec. 2021.
Webex aplikacija Dodaj | svoj nalog okvira

Kada radite na projektu sa drugim osobama, možete da radite na deljenim dokumentima projekta upravo iz aplikacije Webex. Kada dodate box nalog, možete da delite datoteke okvira direktno u prostoru. Administrator vam obezbeđuje dozvolu za pristup upravljanju poslovnim sadržajem vašeg preduzeća iz aplikacije Webex.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke > integracije , a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim kliknite na dugme Odobri pristup kutiji.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje u nalog box kutije. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > naloge , a zatim kliknite na +.

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa box nalogom.

3

Zatim kliknite na dugme Odobri pristup kutiji.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje u nalog box kutije. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

1

Dodirnite sliku profila, izaberite postavke > integracije > Dodaj nalog .

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim dodirnite Grant pristup Box-u.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje u nalog box kutije. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.

13. dec. 2021.
Webex aplikacija | Otpremi datoteke u okvir

Datoteke ili fascikle sa računara možete otpremiti na nalog Boxa, a zatim odabrati da delite ove datoteke u razmaku.

1

U oblasti poruke izaberite stavku Prilog , azatim izaberite stavku Deli iz okvira.

2

Odaberite gde želite da dodate datoteke u katalog kutija. Kliknite na dugme Dodaj , otpremi ,prevucite i otpustite datoteke i kliknite na dugme Otpremi.

1

U oblasti poruke dodirnite Prilog , azatim izaberite Deli iz okvira.

2

Odaberite gde želite da dodate datoteke u katalog kutija. Dodirnite Dodaj , izaberite Otpremi , a zatim prevucite i otpustite datoteke i dodirnite Otpremi.

1. dec. 2021.
Webex Aplikacija Deli | datoteke iz okvira

Datoteke Okvira možete da delite direktno u prostoru, a svi u prostoru mogu da pristupe najnovijoj verziji datoteka.

Možete da izaberete datoteku direktno iz okvira, a zatim da odaberete ko može da prikaže datoteku, nakon što je delite u razmaku.

1

U oblasti poruke izaberite stavku Prilog , azatim odaberite stavku Deli iz okvira.

2

Izaberite datoteku u okviru i kliknite na dugme .

3

Zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Svako– Svako može da vidi datoteku, to uključuje osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećimpristupom —Webex Aplikacija koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje datoteke u okviru.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku niti da vide pregled sličica.

4

Napravite izbor i kliknite na dugme Primeni.

5

Zatim pritisnitetaster Enter da biste poslali vezu.

Možete da izaberete datoteku direktno iz okvira, a zatim da odaberete ko može da prikaže datoteku, nakon što je delite u razmaku.

1

U oblasti poruke dodirnite Prilog , azatim dodirniteDeli iz okvira.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa nalogom" da biste dodali nalog.

2

Izaberite datoteku u okviru i kliknite na dugme Primeni.

3

Zatim tapnite da biste poslali vezu.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku niti da vide pregled.

1. dec. 2021.
Datoteke prikaza vebeks | aplikacija deljene iz okvira

Kada osobe dele datoteke iz okvira u razmaku, možete da kliknete ili dodirnete datoteke da biste ih prikazali. Datoteka će se otvoriti u aplikaciji koja je povezana sa tipom datoteke.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Kliknite na datoteku u prostoru da biste je otvorili.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Dodirnite datoteku u prostoru da biste je otvorili.


 

Možda ćete morati da unesete korisničko ime i lozinku kutije da biste prikazali datoteku.

Da li je ovaj članak bio koristan?

Webex aplikacija | integriše vaš nalog u kutiji