U zavisnosti od mrežnog raspoređivanja i zahteva vašeg preduzeća, edge Audio možete da konfigurišete tako da usmerava pozive koristeći jedan Expressway-E, par Expressways (E i C) ili Cisco objedinjeni granični element (CUBE).

Edge Audio sa Expressway-C i Expressway-E

Možete da koristite Expressway-C i Expressway-E i Internet da biste primenili Edge Audio u svom preduzeću. Raspoređivanje Expresswaysa u paru kreira DMZ u mreži, čineći audio pozive koji prelaze javnu vezu bezbednijom.

Više informacija potražite u vodiču za konfiguraciju Cisco Webex Edge Audio klijenta.

Edge audio samo za Expressway-E

Možete da koristite jedan Expressway-E sa Webex Edge Connect da biste primenili Edge Audio u preduzeću. Ova konfiguracija obezbeđuje isplativija rešenja za klijente koji ne zahtevaju trasal zaštitnog zida na edge Connect vezi.

Više informacija potražite u vodiču za konfiguraciju korisnika Cisco Webex Edge za samo Expressway-E .

Edge audio za Cisco objedinjeni element ivice (KOCKA)

Možete da koristite KOCKU za primenu Edge Audio zapisa u organizaciji. Ova konfiguracija pruža potencijal za veće razmere, u zavisnosti od modela hardvera i nivoa bezbednosti. Predlažemo korišćenje webex Edge Connect veze ako planirate da konfigurišete Edge Audio koristeći CUBE.

Više informacija potražite u vodiču za konfiguraciju korisnika Cisco Webex Za CUBE.