Sesije prekida su dostupne na WBS40.9 i kasnijim lokacijama. WBS41.9 i Room OS 10 su obavezni na uređajima da bi se koristile sesije prekida. Da biste saznali koju verziju sastanaka koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Nakon što se pridružite sesiji prekida , panel učesnika vam govori sve što treba da znate – ko je u sesiji i koliko je vremena ostalo.

Panel sa učesnicima

Video zapis možete da pokrenete ili zaustavite i prigušite ili omutite zvuk u bilo kom trenutku.

Korišćenje ćaskanja za slanje poruka drugim učesnicima sesije prekida i deljenje sadržaja , uključujući deljenje sadržaja optimizovanog za kretanje i video zapise , na isti način na koji delite sadržaj na glavnom sastanku.

Ako imate pitanje ili vam je potrebna pomoć, zatražite pomoć od domaćina.

Dugme "Pitaj za pomoć"

Ako domaćin ili kohost žele da vratite glavni sastanak, videćete ovakvu poruku. Možete odabrati da li želite da se vratite na glavni sastanak ili da ostanete u sesiji prekida.

Povratak na glavnu poruku sastanka

Ako sesije prekidanja sesija ne budu završene kada se vratite na glavni sastanak, zvuk je privremeno prigušen na sastanku. Ako želite da govorite na sastanku, ne zaboravite da omamite zvuk.

Domaćin ili kohost mogu odabrati da vas premeste u drugu sesiju prekida. Ako to urade, videćete poruku sličnu ovoj poruci i automatski ćete se premestiti na sesiju:

Premeštaš poruku

Kada se sesije prekidanja završe, videćete ovakvu poruku. U zavisnosti od toga kako su sesije podešene, tajmer može odbrojati preostalo vreme tako da ćete imati vremena da završite. Automatski ćete se vratiti u glavni sastanak.

Sesije prekidanja zatvaraju poruku