Uz bežično deljenje iz aplikacije Webex, ne morate da povežete kablove ili aplikaciju sa uređajem. Deljenje sa ličnom sobom ili radnim stolom ili Webex tablom funkcioniše sa Windows-a ili Mac-a.


Ovo dugme za deljenje se pojavljuje samo ako ste započeli poziv sa ličnog uređaja za režim. Kada započnete poziv iz povezane aplikacije Webex, možete da delite poziv iz aplikacije na uobičajen način.

1

Kada započnete poziv sa uređaja koji je registrovan na vas, poziv će se pojaviti na vrhu liste prostora u aplikaciji Webex. Kliknite na dugme Deli i izaberite da li želite da delite određenu aplikaciju ili ceo ekran.

2

Da biste prekinuli deljenje, kliknite na Zaustavi na vrhu ekrana laptopa.