Pomoću bežičnog deljenja iz aplikacije Webex nije potrebno da povezujete kablove ili da povezujete aplikaciju sa uređajem. Deljenje na uređaju ličnog režima Board, Desk ili Room Series radi iz operativnog sistema Windows ili Mac računara.


Ovo dugme za deljenje se pojavljuje samo ako ste pokrenuli poziv sa uređaja ličnog režima. Kada započnete poziv iz povezane aplikacije Webex, možete da delite iz aplikacije na uobičajen način.

1

Kada započnete poziv sa uređaja koji je registrovan na vas, poziv se prikazuje na vrhu liste prostora u aplikaciji Webex. Kliknite na dugme Deli i izaberite da li želite da delite određenu aplikaciju ili ceo ekran.

2

Da biste zaustavili deljenje, kliknite na dugme "Zaustavi" na vrhu ekrana laptop računara.