Kako da omogućim pristup IBM cloud disk jedinici za mobilne uređaje?

Kako da omogućim pristup IBM Cloud Drive za mobilne uređaje?

Kako da omogućim ili onemogućim pristup IBM cloud disk jedinici?

Kako da dozvolim mobilnim uređajima da dele sadržaj sa IBM Cloud Drive-a?


Da biste omogućili IBM Cloud Drive pristup mobilnim uređajima:
 

Iz administracije lokacije:

  1. Prijavite se na stranicu za administraciju Webex lokacije. (Primer: https://SITENAME.Webex.com/admin)
  2. Kliknite na dugme Konfiguracija, a zatim izaberite stavku Uobičajene postavke lokacije > opcije.
  3. U odeljku Opcije lokacije proverite polje IBM Cloud.
  4. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Iz kontrolnog čvorišta:

  1. Prijavite se na portal za administraciju Webex kontrolnog čvorišta. ()https://admin.webex.com
  2. Izaberite sastanke u okviru usluga.
  3. Izaberite lokaciju na kojoj želite da izvršite promene, a zatim iz iskačućeg menija sa desne strane odaberite dugme "Konfiguriši lokaciju".
  4. U okviru Uobičajene postavke odaberite opcije lokacije.
  5. Pomerajte se kroz postavke i omogućite okvir IBM oblaka.
  6. Krećite se do dna stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?