Microsoft Intune Out of Office 365 Cloud ne može da pročita Cisco Jabber verziju 9 ili Noviju

Microsoft Intune iz programa Office 365 Cloud ne može da pročita Cisco Jabber verziju 9 ili noviju verziju.

Microsoft Intune iz programa Office 365 Cloud ne može da analizira Cisco Jabber v9 i više.

Rešenje:

Cisco Jabber verzija 8.5 ili niža radi sa Microsoft Intune van Office 365 Cloud-a. Microsoft Intune iz office 365 oblaka ne može da pročita ili analizira Cisco Jabber verziju 9 ili noviju verziju.

Zaobilazno rešenje:

  • Obratite se IT helpdesk-u ako naiđete na probleme prilikom instaliranja Cisco Jabber klijenta.
  • Ako se instalacija Jabber klijenta obavlja putem upravljanja mobilnim uređajem (MDM), obratite se prodavcu MDM-a.

Da li je ovaj članak bio koristan?