Gde je webex softver instaliran na Mac računaru?

Gde je webex softver instaliran na Mac računaru?

Gde je Webex Training instaliran na Mac računaru?

Gde je Webex Events instaliran na Mac računaru?

Gde je webex podrška instalirana na Mac računaru?

Gde su Webex datoteke uskladištene na Mac računaru?

Gde se nalaze Webex instalacione datoteke u Mac OS X10.7 Lionu?


Rešenje:

U nastavku pogledajte lokacije za instalaciju na Mac računaru:

Aplikacija za sastanke : $Home/Biblioteka/Podrška za aplikacije/Webex Folder/
GPC dodatna komponenta: $Home/Biblioteka/Internet dodatne komponente/

Fascikla ~/Library je možda skrivena*.

Prikaži korisnički ~/Library
Pokreni terminal iz spotlight ili Launchpad -> uslužnih programa i unesite sledeću komandu da biste pokazali ili sakrili direktorijum:
> chflags nohidden ~/Library/

Fascikla "Biblioteka korisnika" će odmah ponovo postati vidljiva. Vraćanje ovoga na standardnu Lavlju postavku je takođe jednostavno:

Sakrij korisnika ~/Biblioteka
Ovo se vraća na podrazumevanu postavku skrivanja korisničkog direktorijuma biblioteke:
> chflags skriven ~/Biblioteka

Promene ponovo stupaju na snagu odmah, a Biblioteka postaje nevidljiva za korisnika

Da li je ovaj članak bio koristan?