Var installeras Webex-programvaran på en Mac?

Var installeras Webex-programvaran på en Mac?

Var installeras Webex Training på en Mac?

Var installeras Webex Events på en Mac?

Var installeras Webex-support på en Mac?

Var sparas Webex-filerna på en Mac?

Var finns installationsfilerna för Webex på Mac OS X10.7 Lion?


Lösning:

Du hittar installationsplatserna på en Mac nedan:

Mötesprogram: $Home/Bibliotek/Programstöd/Webex-mapp/
GPC-plugin-program: $Home/Bibliotek/Internet-plugin-program/

Mappen ~/Bibliotek kan vara dold*.

Visa Användare ~/Bibliotek Starta terminalen från Spotlight eller Launchpad -> Verktyg och ange följande kommando för att visa eller dölja
katalogen:
> chflags nohidden ~/Library/

Användarens biblioteksmapp syns direkt igen. Det är även lätt att återställa den här standardinställningen i Lion:

Dölj användare ~/Bibliotek Detta återgår till standardinställningen att dölja
användarens Bibliotek-katalog:
> chflags dold ~/Bibliotek

Ändringarna börjar gälla omedelbart igen och Biblioteket blir osynligt för användaren

Var den här artikeln användbar?