Da li Webex nudi integracije sa sistemom za upravljanje sumTotalnim učenjem (LMS)?

ODGOVOR:
Da, Cisco Webex Meetings i obuku možete integrisati sa sistemom za upravljanje sumTotal učenjem. Integracija će vam omogućiti da zakažete obuku koju vode virtuelni instruktori koristeći Webex direktno iz SumTotal interfejsa.


Pogledajte vodič za podešavanje usluge SumTotal Webex Meetings
za Webex Training

za integracije van onih predstavljenih u gorenavedenim vodičima, pogledajte naše API vodiče.

Da li je ovaj članak bio koristan?