Kreiranje novog korisničkog profila na Mac računaru

Sledite ove korake da biste dodali novu korisnički nalog:

  1. Kliknite na ikonu Apple (gornje levo od ekrana)
  2. Kliknite na "Podešavanja sistema"
  3. Kliknite na korisnike i grupe na levoj traci za navigaciju
  4. Kliknite na " Dodaj korisnika"...
  5. Popunite polja i kliknite na "Kreiraj korisnika"
Ponovo pokrenite Mac računar i izaberite novu korisnički profil prilikom prijavljivanja.

Da li je ovaj članak bio koristan?