Kako da prikažem fasciklu biblioteke na Mac OS-u?

Kako da prikažem fasciklu "Biblioteka" na Mac OS-u?

Kako da otvorim skrivenu fasciklu biblioteke u operativnom računaru Mac OS X?

Ne vidim fasciklu "Biblioteka" u Mac OS-u.

Ne mogu da pronađem fasciklu "Biblioteka" u operativnom računaru Mac OS X.

Ne mogu da pristupim fascikli "Biblioteka" da bih uklonio Webex datoteke.


Rešenje:

Fascikla "Biblioteka" je podrazumevano skrivena. Ako je možda neophodno da pristupite datotekama unutar biblioteke da biste izvršili rešavanje problema vezanih za Webex.

Koristite jedan od dole navedenih metoda da biste prikazali fasciklu biblioteke:

Privremeno prikazivanje fascikle "Biblioteka"

 • 1. metod:
  1. U programu Finder (ekran radne površine), u meniju Go izaberite stavku Idi u fasciklu....

   Pojaviće se prozor "Idi u fasciklu".
  2. Otkucajte ~/Library, a zatim pritisnite dugme Go.
 • 2. metod:
  1. U programu Finder (ekran radne površine), u meniju "Go" izaberite stavku "Opcija" ili "Alt" na tastaturi.

   Stavka biblioteke će se pojaviti u meniju "Go".
  2. Kliknite na stavku biblioteke.

Trajno prikazivanje fascikle "Biblioteka"

 1. Idite na terminal > aplikacije > aplikacije.

  Pojaviće se prozor terminala.
 2. Otkucajte sledeću komandu chflags nohidden ~/Library i pritisnite taster enter.
Da li je ovaj članak bio koristan?