Så här hittar du mappen för bibliotek på Mac OS

Mappen Bibliotek på Mac är dold som standard. Vissa Webex-relaterade felsökningssteg kräver åtkomst till filerna som finns i mappen Bibliotek.

Följ stegen nedan för att komma åt mappen Bibliotek.

  1. Öppna Finder.
  2. I Finder menyraden klickar du på Gå > Gå till mapp ...
    MacFinder1.png
  3. Ange ~/bibliotek
  4. Dubbelklicka på Användare > användarnamn > Bibliotek i listan.
Var den här artikeln användbar?