Kako da pristupim stranici "Administrator lokacije" nakon konfigurisanja SSO-a ako ne mogu da se prijavim koristeći SAML?

Kako pristupiti stranici administratora lokacije nakon konfigurisanja SSO-a ako ne mogu da se prijavim koristeći SAML?

Kako da se prijavim u administrator lokacije ako moje SSO prijavljivanje ne radi?

Da li postoji način da dođete do administratora sajta bez prijavljivanja preko SAML SSO?

Kako da se prijavim u administrator lokacije bez korišćenja mrežnog prijavljivanja nakon omogućenog SSO-a?Rešenje:
Nalozi administratora lokacije će i dalje moći da pristupe putem direktne veze ka admin stranici koristeći postojeće Webex korisničko ime i lozinku. Administratoru stranice se može pristupiti od https://SITENAME.Webex.com/admin, zamene SITENAME pravim imenom Vaše Webex brendirane lokacije.

Ako administratorski nalog prethodno nije imao postavljenu lozinku pre nego što je omogućen SSO ili je kreiran nakon što je omogućen SSO, drugi administrator lokacije može:

  • Postavite lozinku na postojeći nalog.
  • Postavite lozinku tokom podešavanja naloga (čim na nalogu bude izabrana opcija za administratora lokacije).

Da li je ovaj članak bio koristan?