Android uređaji ne mogu da vide video deljen na TelePresence OneTouch 1.0 sastanku

Android uređaji nisu u mogućnosti da vide video koji se deli TelePresence OneTouch 1.0 sastanku.

Ne mogu da prikažem deljeni video na TelePresence OneTouch 1.0 sastanku na svom Android telefonu.


Solution:
Android Devices are allowed to view the video shared in Collaboration Meeting Rooms Hybrid meetings (OneTouch 2.0). Ovo je po dizajnu.

Da li je ovaj članak bio koristan?