Kako da zatražim Webex ISO27001 certifikat?

Kako da zatražim Webex ISO27001 certifikat?

Da li Cisco Webex prihvata zahteve za izdavanje ISO27001 certifikata?

Rešenje:

Obratite se podršci za Cisco Webex da biste zatražili ISO27001 certifikat. Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?