Veb lokacija blokirana pomoću ATP bezbednih veza u sistemu Office 365

Veb lokacija blokirana od strane ATP bezbednih veza u sistemu Office 365.

Office 365 napredna zaštita od pretnji je naišla na grešku.

Greška:Stranica kojoj pokušavate da pristupite ne može biti učitana dok pristupate URL adresi iz e-pošte ili Office dokumenata.

Rešenje:

Office 365 zaštita od naprednih pretnji (ATP) može prilagođeno da blokira URL adresu kada kliknete na URL adresu u programima Outlook ili Office aplikacijama, da biste zaobišli ATP koji vam je potreban da biste prilagodili "ne upisuj" listu URL adresa.
Više informacija potražite u članku: Podešavanje prilagođene LISTE URL adresa koje se ne prepravljaju pomoću ATP bezbednih

veza A 'ne prepravljaj listu' u O365 ATP Safelinks smernice i dodaj izuzetak webex.com domenu.Pomoć za pomoć pogledajte u članku: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-a-custom-do-not-rewrite-urls-list-with-atp?view=o365-worldwide


 

Da li je ovaj članak bio koristan?