Webbplats blockerad av ATP Safe Links i Office 365

Webbplats blockerad av ATP Safe Links i Office 365.

Office 365 Advanced Threat Protection har påträffat ett fel.

Fel: Det går inte att läsa in sidan du försöker få åtkomst till när du kommer åt URL:en från e-post eller Office-dokument.

Lösning:

Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) kan anpassa blockera URL:en när du klickar på URL:en i Outlook- eller Office-program För att kringgå ATP:en måste du anpassa listan över URL:er igen.
Mer information finns på: Konfigurera en anpassad lista över URL:er som inte behöver skrivas om med ATP säkra länkar En "skriver inte över lista" i

O365 ATP Safelinks-principen och lägger till ett undantagsdomän webex.com. Om du behöver hjälp, se: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-a-custom-do-not-rewrite-urls-list-with-atp?view=o365-worldwide


 

Var den här artikeln användbar?