URL för e-postsäkerhet skriver om orsak till misslyckade mötesdeltagande

E-postsäkerhetsleverantörer som Microsoft Defender och Proofpoint gör det möjligt att aktivera säkra länkar i Microsoft 365 som är URL-omskrivningar som används för säkerhetsändamål. Den här artikeln ger information om eventuella problem som detta kan orsaka med Webex samt en lösning.

Policyer för säkra länkar ingår i Microsoft Advanced Threat Protection (ATP) och Exchange Online Protection (EOP)-tjänster. Dessa policyer kan konfigureras för att skriva om URL:er som kan orsaka problem när du deltar i ett Webex-möte från appen eller en enhet. Om detta är aktiverat kommer URL:er för att delta i möten att skrivas om till domänen safelinks.protection.outlook.com.

LÖSNING
I din e-postsäkerhetspolicy för säkra länkar gör du en ny post för att utesluta *.webex.com från URL-omskrivningar.

Se den här guiden för att läsa mer om alternativet ”Skriv inte om följande URL:er” i Microsoft Defender

Var den här artikeln användbar?