Preporučeni odnos širina/visina za položeni i uspravni prikaz u aplikaciji Cisco Webex Meetings za Android

Preporučeni odnos širina/visina za položeni i uspravni prikaz u aplikaciji Cisco Webex Meetings za android.

Rezolucija za iskustvo virtuelnih pozadina.

 

Za rezoluciju slike u pozadini šaljemo video zapis kamere sa maksimalnim odnosom širina/visina od 720 Piksela, a 1280xsliku pozadine ćemo izrezati u centru kako bi se uklopila u odnos širina/visina i za položene i za portretne slike. Da biste dobili bolji kvalitet video zapisa, uslov za sliku u pozadini je:

  • Položena slika: 1280x720 Piksela
  • Uspravna slika: 1280x1920 Pixels

Za format slike podržavamo JPG/PNG/BMP, ne podržavamo .GIF . Da biste pronašli format slike koji android podržava ovde:  https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats#image-formats
 

Da li je ovaj članak bio koristan?