Video je u programu za sastanke "On and Greyed Out"

Video je on i siv u planeru sastanka

Video zapis je podrazumevano uključen i siv pod opcijama naprednog sastanka

Rešenje:

Onemogući sale za sastanke o saradnji za domaćine naloga:

  1. Prijavite se u administraciju lokacije, idite na lokaciju ">" i"Uredi korisnika" i izaberite korisnika.
  2. U odeljku Privilegije opozovite izbor u sali za sastanke o saradnji.
  3. Izaberite ispravku.

Da li je ovaj članak bio koristan?