Na kontrolnom čvorištu u okviru "Uređaji >softver" možete videti različite kanale i koliko uređaja u vašoj organizaciji ima na kom kanalu. Na ovoj stranici možete videti i raspored različitih izdanja softvera.




 • Napredna opcija nadogradnje softvera dostupna je za Board, Desk i Room Series koji rade pod operativnim sistemom RoomOS 10 i novijim.

 • Kanal Preview nema dostupnu opciju napredne nadogradnje softvera.

 • Izdanja RoomOS 9 softvera više ne prate mesečni kadar.

Uređaj se koristi sa unapred instaliranim RoomOS-om, a ispravke se podrazumevano automatski instaliraju. Automatska nadogradnja softvera obezbeđuje da imate instalirano najnovije izdanje RoomOS-a.

Uređaj proverava da li ima novog softvera svakih 15 minuta. Ako je dostupan novi softver, uređaj preuzima softver. Nakon dovršavanja preuzimanja, uređaj proverava nivo hitnosti nadogradnje.

 • Nizak: Uređaj čeka do ponoći da bi upitao korisnika da izvrši nadogradnju.

 • Srednje jak: Korisnik dobija upit za nadogradnju uređaja kada je uređaj u šmekau.

Odzivnik za nadogradnju softvera omogućava korisniku da odabere da odloži nadogradnju sa 6 sati. Ako lokalni korisnik ne odgovori na dijalog nadogradnje u roku od 60 sekundi, uređaj pokreće nadogradnju. Nadogradnja traje 1-3 minuta, a uređaj ne može da se koristi prilikom nadogradnje.

Ako je nova verzija softvera dostupna na uređaju i želite odmah da izvršite nadogradnju, idite na settings > About the device > Software updates.

Usluga nadogradnje govori uređaju koji softver treba da ima i hitnost nadogradnje. Usluga nadogradnje takođe ima fazu prozivke za raspodelu nadogradnji unutar organizacije tokom vremena.

Obično svi uređaji koji su na mreži kada se novi stabilan softver rasporedi preuzimaju novi softver u roku od 2 sata od prozivke. Pored toga, mogućih je 15 minuta kašnjenja pre nego što uređaji anketiraju nove nadogradnje. Nadogradnja je u početku slaba hitnost. Posle 24 časa usluga nadogradnje menja hitnost u srednju.

Stabilan kanal je podrazumevano na automatskoj nadogradnji softvera i uređaji na tom kanalu dobijaju mesečne nadogradnje. Pomoću napredne nadogradnje softvera možete kontrolisati koje izdanje softvera je raspoređeno u stabilnim i verifikacionim kanalima. Verifikacioni kanal je dostupan samo kada je omogućena napredna nadogradnja softvera. Za svaki od ovih kanala možete odabrati automatske nadogradnje ili izabrati jedno od dostupnih izdanja.

Na primer, moguće je imati Verifikacioni kanal na automatskim nadogradnjama softvera i imati stabilan kanal na ručno izabranoj nadogradnji.

Kada je omogućena napredna nadogradnja softvera, možete izabrati jedan od tri najnovija mesečna izdata RoomOS-a za stabilne i verifikacione kanale. Imajte na kraju da će ovo biti prozor za kotrljanje i da izdanje softvera automatski ističe nakon tri meseca. Na primer, ako je najnovije izdanje RoomOS oktobar, možete da izaberete iz izdanja avgusta, septembra i oktobra. Dakle, kada RoomOS Novembar bude pušten, avgustovsko izdanje ističe.


Kritične zakrpe možemo primeniti bez prethodnog obaveštenja ako postoji kritičan bezbednosni problem. Uređaji će zatim dobiti softversku nadogradnju sa istim izdanjem sa zakrpama.
Šta se dešava ako ne nadogradite izabrano izdanje softvera?

Na stranici "Softver" na kontrolnom čvorištu možete videti datum isteka za izdavanje softvera koji ste odabrali za svaki kanal. Izdanje obično ističe tri meseca nakon objavljivanja.



Ako se radnja ne preduzme pre isteka izdavanja, kanal se vraća na automatsku nadogradnju softvera. To znači da uređaji na tom kanalu dobijaju najnovije stabilno izdanje softvera.

Omogućavanje napredne nadogradnje softvera je globalna postavka za sve uređaje na RoomOS 10 i novijoj nadogradnji u vašoj organizaciji. To ne menja objavljivanje softvera na uređajima. Kada omogućite naprednu nadogradnju softvera, dobijate opciju da odaberete jedno od dostupnih izdanja za stabilne i verifikacione kanale. Pogledajte sledeći odeljak o tome kako da izaberete izdanje softvera za kanal.

Iz prikaza klijenta u utorak https://admin.webex.comuređajima > Softver > Upravljanje i izaberite stavku Napredna nadogradnja softvera.



1

Iz prikaza korisnika u utorak https://admin.webex.com>.

2

U padajućem meniju izaberite stavku Ručno izaberite softver i odaberite izdanje koje želite da koristite. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete izabrati vreme kada će izabrano izdanje biti instalirano na uređajima:

 • Instalirajte noću (po lokalnom vremenu uređaja).

 • Instaliraj odmah: Čim uređaj bude na mreži i dokoluje izabrano izdanje biće gurnuto na uređaj.



Stabilan kanal
 • Podrazumevani softverski kanal za RoomOS.

 • Ažuriranje softvera obično jednom mesečno:

  • Softver raspoređen u prvoj nedelji meseca.

  • Softver je raspoređen noću.

  • Nove funkcije su obično uključene 2-3 dana nakon što je softver raspoređen.

 • Automatska nadogradnja softvera:

  • Uvek dobijate najnovije izdanje softvera na uređaje.

  • Raspored se može pronaći u kontrolnom čvorištu.

 • Napredna nadogradnja softvera:

  • Određeno izdanje softvera možete izabrati do 3 meseca.

 • U potpunosti podržan od strane TAC-a.

Verifikacioni kanal
 • Dostupno kada je omogućena napredna kontrola softvera.

 • Ažuriranje softvera obično jednom mesečno:

  • Softver raspoređen u prvoj nedelji meseca.

  • Softver je raspoređen noću.

  • Nove funkcije su obično uključene 2-3 dana nakon što je softver raspoređen.

 • Automatska nadogradnja softvera:

  • Uvek dobijate najnovije izdanje softvera na uređaje.

  • Raspored se može pronaći u kontrolnom čvorištu.

 • Napredna nadogradnja softvera:

  • Određeno izdanje softvera možete izabrati do 3 meseca.

 • U potpunosti podržan od strane TAC-a.

Pregled kanala
 • Pregled predstojećeg stabilnog izdanja.

 • Sadrži ispravke za softver. Nove funkcije su dostupne samo u stabilnim izdanjima.

 • Softverske ispravke se dešavaju najmanje dva puta mesečno:

  • Nema određenog dana ili vremena.

  • Automatsko ažuriranje softvera. Softver je raspoređen noću.

 • Ne podržava ga TAC.

 • Regresije na softveru za pregled možete prijaviti iz kontrolnog čvorišta. Idite na alatku > softver > pregled i kliknite na dugme "Prijavi problem".