U okviru "Kontrolno čvorište" > "Uređaji" možete videti različite kanale i koliko uređaja u vašoj organizaciji ima na kom kanalu. Na ovoj stranici možete videti i raspored različitih izdanja softvera.U kontrolnom čvorištu možete videti promene softverskih verzija na jednom uređaju u istoriji uređaja.


 • Napredna opcija nadogradnje softvera dostupna je za Board, Desk i Room Series koji rade pod operativnim sistemom RoomOS 10 i novije.

 • Kanal Preview nema dostupnu opciju napredne nadogradnje softvera.

 • Izdanja RoomOS 9 softvera više ne prate mesečni kadar.

Uređaj se koristi sa unapred instaliranim RoomOS-om, a ispravke se podrazumevano automatski instaliraju. Automatska nadogradnja softvera obezbeđuje da imate instalirano najnovije izdanje RoomOS-a.

Uređaj proverava da li ima novog softvera svakih 15 minuta. Ako je dostupan novi softver, uređaj preuzima softver. Nakon dovršavanja preuzimanja, uređaj proverava nivo hitnosti nadogradnje.

 • Nizak: Uređaj čeka do ponoći da bi upitao korisnika da izvrši nadogradnju.

 • Srednji: Korisnik dobija upit za nadogradnju uređaja kada je uređaj u šmekau.

Odzivnik za nadogradnju softvera omogućava korisniku da odabere da odloži nadogradnju sa 6 sati. Ako lokalni korisnik ne odgovori na dijalog nadogradnje u roku od 60 sekundi, uređaj pokreće nadogradnju. Nadogradnja traje 1-3 minuta, a uređaj ne može da se koristi prilikom nadogradnje.

Ako je nova verzija softvera dostupna na uređaju i želite odmah da izvršite nadogradnju, idite na settings > About the device > Software updates.

Usluga nadogradnje govori uređaju koji softver treba da ima i hitnost nadogradnje. Usluga nadogradnje takođe ima fazu prozivke za raspodelu nadogradnji unutar organizacije tokom vremena.

Obično svi uređaji koji su na mreži kada se novi stabilan softver rasporedi preuzimaju novi softver u roku od 2 sata od prozivke. Pored toga, mogućih je 15 minuta kašnjenja pre nego što uređaji anketiraju nove nadogradnje. Nadogradnja je u početku slaba hitnost. Posle 24 časa usluga nadogradnje menja hitnost u srednju.

Stabilan kanal je podrazumevano na automatskoj nadogradnji softvera i uređaji na tom kanalu dobijaju mesečne nadogradnje. Pomoću napredne nadogradnje softvera možete kontrolisati koje izdanje softvera je raspoređeno u stabilnim, probnim i verifikacionim kanalima. Probni i verifikacioni kanal je dostupan samo kada je omogućena napredna nadogradnja softvera. Za svaki od ovih kanala možete odabrati automatske nadogradnje ili izabrati jedno od dostupnih izdanja.

Na primer, moguće je imati Verifikacioni kanal na automatskim nadogradnjama softvera i imati stabilan kanal na ručno izabranoj nadogradnji.

Kada je omogućena napredna nadogradnja softvera, možete da izaberete iz tri najnovija mesečna izdanja RoomOS-a za stabilne, probne i verifikacione kanale. Ovo će biti prozor za kotrljanje i izdanje softvera automatski ističe posle šest meseci. Na primer, ako je najnovije izdanje RoomOS oktobar, možete da izaberete neku od izdanja od avgusta do oktobra. Dakle, kada RoomOS Novembar bude pušten, avgustovsko izdanje ističe.


Možemo da povučemo izdanje ili primenimo kritične zakrpe bez automatskog obaveštenja unapred ako postoji kritičan problem sa bezbednošću ili uređajem. Uređaji će zatim dobiti softversku nadogradnju sa zakrpljenim izdanjem. Greške i problemi u funkcijama biće otklonjeni u redovnim izdanjima.
Šta se dešava ako ne nadogradite izabrano izdanje softvera?

Na stranici "Softver" na kontrolnom čvorištu možete videti datum isteka za izdavanje softvera koji ste odabrali za svaki kanal. Izdanje obično ističe tri meseca nakon objavljivanja. Možete da kreirate obaveštenje da biste obavestili kada verzija softvera koju ste izabrali ističe (pogledajte odeljak Postavljanje obaveštenja za istek roka važenja softvera u nastavku).Ako se radnja ne preduzme pre isteka izdavanja, kanal se vraća na automatsku nadogradnju softvera. To znači da uređaji na tom kanalu dobijaju najnovije stabilno izdanje softvera.

Omogućavanje napredne nadogradnje softvera je globalna postavka za sve uređaje na RoomOS 10 i novijoj nadogradnji u vašoj organizaciji. To ne menja objavljivanje softvera na uređajima. Kada omogućite naprednu nadogradnju softvera, dobijate opciju da odaberete jedno od dostupnih izdanja za stabilne, probne i verifikacione kanale. Pogledajte sledeći odeljak o tome kako da izaberete izdanje softvera za kanal.

Iz prikaza klijenta na https://admin.webex.com posetite lokaciju Uređaji > Softver > Upravljanje i izaberite stavku Napredna nadogradnja softvera.1

Iz prikaza korisnika na https://admin.webex.com posetite lokaciju Uređaji > Softver i izaberite stavku Upravljanje softverom za kanal za koji želite da promenite izdanje softvera.

2

U padajućem meniju izaberite stavku Ručno izaberite softver i odaberite izdanje koje želite da koristite. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete izabrati vreme kada će izabrano izdanje biti instalirano na uređajima:

 • Instalirajte noću (po lokalnom vremenu uređaja).

  Imajte na kraju da ako promenite softverski kanal za radni prostor, a prošlo je više od 4 dana od kada je promenjena softverska verzija kanala, uređaj se nadograđuje čim je na mreži i u levku.

 • Instalirajte odmah: Čim uređaj bude na mreži i dokolite izabrano izdanje biće gurnuto na uređaj.Kada koristite naprednu kontrolu softvera, možete da podesite obaveštenje da biste bili izričito obavešteni kada njihovi uređaji rade pod softverskom verzijom koja će ići bez podrške. Obaveštenja se šalju preko centra za obaveštenja u kontrolnom čvorištu. Obaveštenje možete automatski videti u kontrolnom čvorištu. Obaveštenja možete odabrati i putem e-pošte, Webex aplikacije ili Webhook-a.

Da biste pročitali više o obaveštenjima, pogledajte centar za obaveštenja u članku "Kontrolno čvorište ".

1

Iz prikaza kupca na https://admin.webex.com u centar za obaveštenja. Izaberite opciju >Samo pravila i kliknite na dugme Kreiraj pravilo .

Takođe možete da odete u > Softver > Upravljanje i kliknete na dugme Kreiraj pravilo upozorenja.

2

U usluzi izaberite stavku Uređaji. U tipu izaberite stavku Rok važenja verzije softvera. Zatim se prebacite na omogućeno.

Takođe možete da izaberete ozbiljnost i date naslov obaveštenja da biste ga lakše prepoznali.

3

Izaberite softverske kanale na kojima želite da budete obavešteni.

4

Izaberite kanal isporuke i unesite potrebne informacije.

Možete odabrati jedan ili više načina isporuke: e-poštu, Webex aplikaciju, Webhook.

Stabilan kanal

 • Podrazumevani softverski kanal za RoomOS.

 • Ažuriranje softvera obično jednom mesečno:

  • Softver raspoređen u prvoj nedelji meseca.

  • Softver je raspoređen noću.

  • Nove funkcije su obično uključene 2–3 dana nakon što je softver raspoređen.

 • Automatska nadogradnja softvera:

  • Uvek dobijate najnovije izdanje softvera na uređaje.

  • Raspored se može pronaći u kontrolnom čvorištu.

 • Napredna nadogradnja softvera:

  • Određeno izdanje softvera možete izabrati do tri meseca.

 • U potpunosti podržan od strane TAC-a.

Verifikacioni kanal

 • Dostupno kada je omogućena napredna kontrola softvera.

 • Ažuriranje softvera obično jednom mesečno:

  • Softver raspoređen u prvoj nedelji meseca.

  • Softver je raspoređen noću.

  • Nove funkcije su obično uključene 2-3 dana nakon što je softver raspoređen.

 • Automatska nadogradnja softvera:

  • Uvek dobijate najnovije izdanje softvera na uređaje.

  • Raspored se može pronaći u kontrolnom čvorištu.

 • Napredna nadogradnja softvera:

  • Određeno izdanje softvera možete izabrati do tri meseca.

 • U potpunosti podržan od strane TAC-a.

Pregled kanala

 • Pregled predstojećeg stabilnog izdanja.

 • Sadrži ispravke za softver. Nove funkcije su dostupne samo u stabilnim izdanjima.

 • Softverske ispravke se dešavaju najmanje dva puta mesečno:

  • Nema određenog dana ili vremena.

  • Automatsko ažuriranje softvera. Softver je raspoređen noću.

 • Ne podržava ga TAC.

 • Regresije na softveru za pregled možete prijaviti iz kontrolnog čvorišta. Idite na alatku > softver > pregled i kliknite na dugme "Problem sa izveštajem".

Probni kanal

 • Dostupno kada je omogućena napredna kontrola softvera.

 • Ažuriranje softvera obično jednom mesečno:

  • Softver raspoređen u prvoj nedelji meseca.

  • Softver je raspoređen noću.

  • Nove funkcije su obično uključene 2-3 dana nakon što je softver raspoređen.

 • Automatska nadogradnja softvera:

  • Uvek dobijate najnovije izdanje softvera na uređaje.

  • Raspored se može pronaći u kontrolnom čvorištu.

 • Napredna nadogradnja softvera:

  • Određeno izdanje softvera možete izabrati do tri meseca.

 • U potpunosti podržan od strane TAC-a.

Microsoft kanal

 • Može se koristiti za Cisco uređaje za saradnju sa programom Microsoft Teams Rooms.

 • Kada se koristi Microsoft kanal, uređaji dobijaju nadogradnju softvera iz Microsoft Team admin centra. Kadar nadogradnje se razlikuje od RoomOS-a i nadogradnje se dešavaju otprilike svaka tri meseca.

 • Pročitajte više o Cisco uređajima za saradnju sa programom Microsoft Teams Rooms.


Ako je prošlo više od 4 dana od kada je izabrana softverska verzija kanala, uređaj se nadograđuje čim je na mreži i u levo.

1

Prijavite se naadmin.webex.com. Idite na radni prostor i izaberite radni prostor sa uređajem za koji želite da promenite kanal softvera sa liste.

2

U okviru Uređaji kliknite na ikonu "Kogwheel".

3

Sa padajuće liste Kanala za nadogradnju softvera izaberite kanal i kliknite na dugme Gotovo .

Sa stranice "Radni prostori" možete istovremeno da promenite softverski kanal za nekoliko uređaja.


Ako je prošlo više od 4 dana od kada je izabrana softverska verzija za kanal, uređaji se nadograđuju čim su na mreži i u šmekaju.

1

Prijavite se na admin.webex.com i idite na radni prostor. Izaberite radni prostor sa liste radnog prostora i kliknite na dugme "Uredi ".

2

U okviru Postavke radnog prostora otvorite padajuću listu kanala za nadogradnju softvera i izaberite kanal koji želite da koristite.

3

Kliknite na dugme Dalje i ako rezime izgleda dobro kliknite na dugme Primeni .

Na ovoj stranici možete da uređujete ili otkažete promene koje pravite.

4

Kliknite na dugme "Zatvori" da biste se vratili na stranicu "Radni prostor".

Možete preuzeti CSV datoteku promena koje ste napravili.