Ova funkcija je dostupna za sastanke i događaje koji su zabeleženi u oblaku u MP4 formatu. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka. Ova funkcija nije dostupna za sastanke i događaje koji se snimaju lokalno na računaru domaćina.

Funkcija nije dostupna za centre podataka u Kini ili video platformi verzije 1.0 lokacija. Webex lokacije ovlašćene za FedRAMP moraju da se nadograde na Webex da bi Vlada dobila funkciju pomoću video platforme verzije 2.0. Za zahteve pregledača pogledajte podršku pregledača za MP4 snimke zasnovane na video-centrici.

Možete da izaberete raspored ekrana koji vam se najviše dopada. Različiti rasporedi su dostupni u zavisnosti od toga da li delite sadržaj ili ne. Više informacija potražite u članku Izbor rasporeda ekrana za snimke na Webex sastancima i Webex događajima.

Video-centrični MP4 snimci uključuju sadržaj koji se deli sa ekrana, aplikaciju, datoteku koja nije video datoteka, belu tablu, Webex Board, iPhone i iPad. Za sastanke i događaje (novo) (a ne događaje (klasične)), on takođe uključuje video sadržaj koji je optimizovan za kretanje i video (30 fps). Snimci ne uključuju audio mape ili sličice sadržaja.


Ako delite video datoteku koristeći deljenu datoteku tokom sastanka ili događaja, MP4 snimanje neće biti sačuvano u video-centričnom formatu.

Slika 1.

Ako želite da sakrijete transkript snimanja, izaberite strelicu sa leve strane table za transkripcije. Domaćini mogu da izuzmu transkript iz snimka ako ne žele da ga drugi vide kada reprodukuju snimak.

Da biste prikazali panele koji su korišćeni tokom sastanka, izaberiteučesnike ,ćaskanje ili anketiranje sa leve strane snimka.

Domaćini mogu da uklone nepotrebne delove sa početka i kraja snimanja. Više informacija potražite u članku Skraćivanje početka i kraja snimanja sastanka u Webex sastancima i Webex događajima.