Omogući video visokog kvaliteta ili visoke definicije za Vaš Webex sajt u administraciji Cisco Webex lokacije

Iskustvo sastanka za vašu organizaciju možete poboljšati uključivanjem video zapisa visokog kvaliteta i visoke definicije.

Omogući video zapis visokog kvaliteta za Vašu Webex lokaciju

  
 • Video zapis visokog kvaliteta mora biti uključen za Webex lokaciju da bi video zapis visoke definicije bio dostupan.

 • Video zapis visoke definicije je opcionalna funkcija koja mora biti obezbeđena za Webex lokaciju.

Video zapis visokog kvaliteta možete uključiti i u odeljku "Podrazumevane opcije planera".

  1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama ".
  2U odeljku Opcije lokacije proverite izbor u polju za potvrdu Uključi video zapis visokog kvaliteta (360p) (sastanci, obuka, događaji i podrška).
  3Kliknite na dugmeAžuriraj .

  Omogućavanje video zapisa visoke definicije za Vašu Webex lokaciju

    
  • Video zapis visokog kvaliteta mora biti uključen da bi video zapis visoke definicije bio dostupan.

  • Video zapis visoke definicije je opcionalna funkcija koja mora biti obezbeđena za Webex lokaciju.

  • Ova postavka se odnosi samo na Webex sastanke, Webex Training i Webex događaje.

  Video zapis visokog kvaliteta i video zapis visoke definicije možete da uključite i u odeljku "Podrazumevane opcije planera".

   1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama ".
   2U odeljku Opcije lokacije, od podesite maksimalan propusni opseg video zapisa na listu odaberite rezoluciju koju ćete primeniti za Webex sastanke.
   3Proverite polje za potvrdu Uključi video zapis visoke definicije (720p) (sastanci i obuka).
   4Kliknite na dugmeAžuriraj .
   Da li je ovaj članak bio koristan?