Kada pozovete osobe u ličnu sobu, one lako mogu da pronađu vaše sastanke pošto se veza sa vašom lokacijom sastanka nikada ne menja.

Ako niste u mogućnosti da organizujete sastanak u ličnoj sobi, možete da odredite kohost koji će preuzeti ulogu domaćina umesto vas.

Pozovite ljude u vašu ličnu sobu:

  • Delite jedinstvenu URL adresu putem e-poruke ili hitne poruke: URL adresu lične sobe možete pronaći na matičnoj stranici na Webex lokaciji.
  • Iz lične sobe idite na stavku Više opcija u Više kontrolama sastanka, izaberite stavku Pozovi i podseti i pratite odzive.
  • Ako imate webex integraciju sa programom Microsoft Outlook u Webex alatkama za produktivnost, pozovite osobe putem programa Outlook:
    1. Na Webex traci sa alatkama u prozoru programa Outlook izaberite stavku Planiranje sastanka u ličnoj sobi .

    2. Unesite detalje sastanka, a zatim izaberite Pošalji .


 
CAPTCHA prikazuje kada učesnici prvi put unesu bilo koju ličnu sobu na vašu lokaciju ili kada su kolačići pregledača očišćeni.