Ako ćete biti odsutan sa radnog mesta, ali ne želite da propustite važan poziv, možete da prosledite pozive na drugi broj telefona.