U okviru jednog poziva možete da razgovarate sa nekoliko osoba.

1

Dok ste na aktivnom pozivu, izvršite bljesak kuke.

Ovo stavlja poziv na čekanje i čujete signal biranja broja.
2

Okreni drugi broj i sačekaj dok se ta osoba ne javi.

3

Da biste kreirali konferenciju, izvedi bljesak kuke.

Sada ste na konferenciji sa obe osobe.