Lista dozvoljenih domena je bezbednosna mera koja obezbeđuje da domaćini mogu da navedu samo URL adrese koje rešavaju ugledne i profesionalne domene. Domaćini zatim mogu da unesu ove dozvoljene URL adrese da bi otvorili landing page nakon završetka sastanka ili vebinara.

Ova funkcija nije dostupna za vebinare u prikazu Veb prezentacije.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Bezbednosne opcije unesite imena domena koja ćete dozvoliti u okviru za tekst Dozvoli sledeća imena URL domena.

Razdvojte imena domena zarezom. Webex uvek uključuje webex.com i script.google.com domene. Domaćini ne mogu da navedu URL adresu sa domena koji se ne na ovoj listi.

Dozvolite sledeća imena URL domena, okvir za tekst.


 

Nemojte unositi ove domene u veći okvir za tekst u okviru Omogući deljenje resursa više porekla (CORS). Ove URL adrese se odnose samo na CORS, a ne i na URL adresu koja se otvara posle sastanka ili vebinara.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com"Usluge " > " > lokacije ".

2

Odaberite Webex lokaciju na kojoj želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfiguriši lokaciju".

3

U okviru Uobičajene postavkeizaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Bezbednosne opcije unesite imena domena koja ćete dozvoliti u okviru za tekst Dozvoli sledeća imena URL domena.

Razdvojte imena domena zarezom. Webex uvek uključuje webex.com i script.google.com domene. Domaćini ne mogu da navedu URL adresu sa domena koji se ne na ovoj listi.

Dozvolite sledeća imena URL domena, okvir za tekst.


 

Nemojte unositi ove domene u veći okvir za tekst u okviru Omogući deljenje resursa više porekla (CORS). Ove URL adrese se odnose samo na CORS, a ne i na URL adresu koja se otvara posle sastanka ili vebinara.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .