Lista dozvoljenih domena je bezbednosna mera koja obezbeđuje da organizatori mogu da navedu samo URL adrese koje će se rešavati u renosne i profesionalne domene. Organizatori tada mogu da unesu ove dozvoljene URL adrese da bi otvorili odredišnu stranicu nakon završetka sastanka ili vebinara.

Ova funkcija nije dostupna za vebinare u prikazu vebkasta.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljak Bezbednosne opcije unesite imena domena da biste dozvolili u odeljku "Dozvoli URL imena domena tekstualno polje."

Odvojite imena domena zarezom. Webex uvek uključuje webex.com i script.google.com domene. Organizatori ne mogu da navedu URL sa domena koji nije na ovoj listi.

Dozvolite sledeća URL domena, tekstualno polje.


 

Nemojte unositi ove domene u veću grupu tekstualno polje u okviru "Omogući deljenje resursa unakrsnog porekla (CORS)". Ove URL adrese se primenjuju samo na CORS, a ne na URL koja se otvara nakon sastanka ili vebinara.

3

Kliknite na Ažuriraj.

1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.compristupite opciji "Usluge > sastanka > lokacije".

2

Izaberite Webex sajt na kojoj želite da promenite podešavanja i kliknite na "Konfiguriši lokaciju".

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljak Bezbednosne opcije unesite imena domena da biste dozvolili u odeljku "Dozvoli URL imena domena tekstualno polje."

Odvojite imena domena zarezom. Webex uvek uključuje webex.com i script.google.com domene. Organizatori ne mogu da navedu URL sa domena koji nije na ovoj listi.

Dozvolite sledeća URL domena, tekstualno polje.


 

Nemojte unositi ove domene u veću grupu tekstualno polje u okviru "Omogući deljenje resursa unakrsnog porekla (CORS)". Ove URL adrese se primenjuju samo na CORS, a ne na URL koja se otvara nakon sastanka ili vebinara.

5

Kliknite na Ažuriraj.