1

Idite https://www.webex.com/downloads.html na Windows, Mac, iPhone, iPad i Android. Idi na https://web.webex.com/Aplikacija Webexza Web.

ZaAplikacija Webexza Windows morate imati Windows 10 ili noviji. Možete odabrati 32-bit ili 64-bitno instalaciju, proveriti tip sistema da biste videli koju instalaciju morate da koristite:

  • Da biste proverili tip sistema da biste videli koju instalaciju da koristite:
  • Otvorite kontrolnu tablu.

  • Izaberite stavku Sistem.

  • Izaberite opciju Osnovni podacio.

  • Proverite tip sistema da biste videli koji tip sistema imate, 32-bitni ili 64-bitni.

ZaAplikacija Webexza Mac morate imati macOS 10.13 ili noviji. Takođe možete odabrati između Mac OS Intel ili Mac OS Apple M1 instalacije čipova zaAplikacija Webex.

Da biste proverili tip sistema da biste videli koju instalaciju da koristite:

  • Otvorite Apple meni .

  • Izaberite stavku Osnovni podaci o ovom Mac računaru .

  • Na kartici Pregled potražite Procesor ili Čip i proverite da li je u redu Intel ili Apple.


 

Budite u toku sa aplikacijom da biste dobili najnovije funkcije, otklonjene probleme i najbolji video i audio doživljaj.

Možete da ažurirate direktno u aplikaciji ili da ručno preuzmete najnoviju aplikaciju na https://www.webex.com/downloads