Idite https://www.webex.com/downloads.html na Windows, Mac, iPhone, iPad i Android. Idite https://web.webex.com/ na Webex aplikaciju za Web.

Za Webex aplikaciju za Windows morate imati Windows 10 ili noviju. Možete odabrati 32-bit ili 64-bitno instalaciju, proveriti tip sistema da biste videli koju instalaciju morate da koristite:

  • U operativnom sistemu Windows 10, u oblast pretraživanja prozora unesite informacije o sistemu.

Za Webex Aplikaciju za Mac morate imati macOS 10.13 ili noviji. Takođe možete odabrati između Mac OS Intel ili Mac OS Apple M1 instalacije čipova za Webex Aplikaciju.

Da biste proverili tip sistema da biste videli koju instalaciju da koristite:

  • Otvaranje Apple menija

  • Izaberite stavku Osnovni podaci o ovom Mac računaru.

  • Na kartici Pregled potražite Procesor ili Čip i proverite da li je u redu Intel ili Apple.


 

Budite u toku sa aplikacijom da biste dobili najnovije funkcije, otklonjene probleme i najbolji video i audio doživljaj.

Možete da ažurirate direktno u aplikaciji ili da ručno preuzmete najnoviju aplikaciju na https://www.webex.com/downloads