Pređi u Teamsi izaberite tim. Zatim pogledajte kroz dostupne prostore i kliknite na "Pridruži se" kada pronađete prostor u koji želite da se pridružite.

Idite u aplikaciju razmena poruka > Timovi i odaberite tim. Zatim pogledajte kroz dostupne prostore i kucnite na jedan sa kojeg želite da se pridružite, a zatim dodirnite "Pridružite se".

Pređi u Teamsi izaberite tim. Zatim pogledajte kroz dostupne prostore i kliknite na " Pridruži se ovom prostoru" kada pronađete prostor u koji želite da se pridružite.