Gå till Teamsoch välj ett team. Titta sedan igenom de tillgängliga utrymmena och klicka på Delta när du hittar en du vill delta.

Gå till Meddelanden > Team och välj ett team. Titta sedan igenom de tillgängliga utrymmena och tryck på det du vill delta i och tryck sedan på Delta .

Gå till Teamsoch välj ett team. Titta sedan igenom de tillgängliga utrymmena och klicka på Delta i det här utrymmet när du hittar en du vill delta.