Postojeći dizajn

Novi dizajn

Videćete da su uobičajene radnje koje radite svakog dana dostupne bez potrebe da ulazite na određenu karticu.

Moći ćete brzo da:

 • Uređivanje statusa

 • Interakcija sa osobama

  • Kontaktirajte s osobom

  • Kreiraj prostor

  • Uputi poziv

  • Dodaj kontakt

 • Povezivanje sa uređajem ili redigovanje veze sa uređajem