Postojeći dizajn

Novi dizajn

Videćete da su uobičajene radnje koje svaki dan radite dostupne bez potrebe da idite na bilo koji određeni jezičak.

Moći ćete brzo:

 • Uredite status

 • Interakcija sa osobama

  • Kontaktirajte s osobom

  • Kreiraj prostor

  • Uputite poziv

  • Dodaj kontakt

 • Povežite se sa uređajem ili pregledajte mogućnosti povezivanja sa uređajem