Kao domaćin ili kohost sastanka sa plaćenim Webex nalogom, sastanke možete da snimate u oblaku. Snimci u oblaku uključuju audio zapis učesnika, video zapis i sve što se deli tokom sastanka. Ako prisustvujete sastanku, ne možete sami da snimite sastanak. Zamolite domaćina da snimi i podeli snimak sa vama.


Ako sastanak započnete telefonom, ne možete da ga snimite.

Ako ste kohost, ne možete da započnete snimanje sastanka ako je domaćin na sastanku.

Da biste snimili Webex obuku, pogledajte članak Snimanje Webex sesije obuke.

Format snimanja

Snimci u oblaku se čuvaju u MP4 formatu.

Lokacija snimanja

Kada je snimanje spremno, on će sačuvati vašu Webex lokaciju. Domaćin sastanka može da pristupi snimku i podeli ih sa kohostom ili bilo kim drugim kome je potreban. Domaćin takođe dobija e-poruku sa svim detaljima za deljenje i reprodukciju snimka.

Ako je sastanak povezan sa razmakom , veza za snimanje se automatski pojavljuje uprostoru u kojem je sastanak održan. Svi u prostoru se tretiraju kao domaćini i mogu da pristupe snimku.


U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može da potraje i do 24 sata.

Postavke snimanja

Raspored ekrana za snimke možete da izaberete tako da se uklapaju u format i sadržaj sastanka ili događaja. Takođe imate mogućnost da snimite transkript onoga što je rečeno tokom sastanka.

Ako je sastanak povezan sa razmakom , ne možete da promenite postavke.

1

Kliknite na dugme SnimiSnimi .


 

Ako ne vidite dugme "Snimi", potražite ga u okviru "VišeJoš opcija".

Ako se pretplatite na Webex od dobavljača usluga, molimo vas da direktna pitanja o ovoj funkciji uputite timu za korisničku podršku dobavljača.

Ako uopšte ne vidite opciju snimanja, pogledajte zašto ne mogu da snimim sastanak?

2

Kliknite na dugme Snimi.

3

Kada je potrebno, kliknite na dugmeSnimiSnimi i uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme"Pauziraj" i "Nastavi" da biste održali jedan snimak.
  • Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste završili trenutno snimanje.

 

Za sastanke ili događaje koji traju više sati, bilo bi dobro da napravite više snimaka za veću veličinu datoteke koja se može upravljati i lakše prikazivanje.

1

Dodirnite višeJoš.

2

Dodirnite stavku Snimi.

3

Kada je potrebno, izaberite stavku JošJoši uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite pauziraj i nastavi da biste održali jedan snimak.
  • Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste završili trenutno snimanje.

 

Za sastanke ili događaje koji traju više sati, bilo bi dobro da napravite više snimaka za veću veličinu datoteke koja se može upravljati i lakše prikazivanje.